Nagłówek 1
Nagłówek 2

Witamy na naszej stronie

Kursy na wózki widłowe, suwnice, podesty ruchome,
żurawie HDS i inne urządzenia techniczne
Żory ( Śląsk ).

 

Ośrodek Szkolenia "Operator" zajmuje się organizacją i prowadzeniem szkoleń umożliwiających zdobycie odpowiedniej wiedzy i uprawnień do obsługi i konserwacji urządzeń podlegających pod dozór techniczny. Prowadzone przez Nas szkolenia odbywają się według programów uzgodnionych z Urzędem Dozoru Technicznego. Prowadzone są one przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą odpowiednie uprawnienia, wraz z uprawnieniami pedagogicznymi oraz długoletnie doświadczenie. 
 

                         

Posiadamy akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

 

Nasza firma jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00032/2014.

 

Do najpopularniejszych organizowanych przez nas kursów należą:

 • kursy udt 
 • kurs na wózki widłowe
 • kurs na ładowarki teleskopowe ( kurs na manitou )
 • kurs na wózki specjalizowane, wózki do komisjonowania
 • kurs na suwnice ( kurs obsługi suwnic )
 • kurs na podnośniki koszowe ( kurs zwyżka )
 • kurs na żuraw przenośny ( kurs na hds )
 • kurs na podesty ruchome ( kurs na podnośniki koszowe, zwyżki )
 • kurs żuraw stacjonarny ( warsztatowy )
 • kurs hakowy 
 • kurs konserwatora suwnic, wciągników wciągarek, żurawi stacjonarnych (warsztatowych)
 • kurs konserwatora wózków widłowych,podestów ruchomych ( zwyżek, podnośników koszowych).


Kurs na wózki widłowe ( kurs obsługi wózków )

Wózek jezdniowy podnośnikowy to mechaniczny pojazd kołowy o napędzie silnikowym, stosowany w transporcie bliskim i magazynowaniu, służący głównie do prac załadunkowych i rozładunkowych.

Wszystkie wózki jezdniowe podnośnikowe podlegają dozorowi technicznemu i do ich obsługi wymagane są uprawnienia.

Kurs na wózki widłowe kończy się egzamiem UDT. Uprawnienia do obsługi wydawane są na czas określony. W przypadku wózków z byłej kat. II WJO jest to okres 10 lat. 

Kurs na ładowarki teleskopowe ( kurs na manitou )

Kurs na ładowarki teleskopowe ( kurs na manitou ) ma na celu przybliżyć przyszłym operatorom tych maszyn zagadnienia oraz podstawowe umiejętności praktyczne, których znajomość jest niezbędna, aby mogli zdobyć stosowne uprawnienia do obsługi tych urządzeń.

W Polsce urządzenia te ze względu na zmienny wysięg rejestrowane są w dozorze technicznym jako wózki z wysięgnikiem i do ich obsługi wymagane są uprawnienia ( była kat. I WJO) – wózki jezdniowe podnośnikowe z wysięgnikiem

Kurs na ładowarki teleskopowe ( kurs na manitou ) połączony jest z kursem na wózki widłowe, więc po ukończeniu takiego kursu i zdaniu egzaminu można obsługiwać również typowe wózki jezdniowe podnośnikowe( była kat. II WJO ).


Kurs na suwnice ( kurs obsługi suwnic )

Suwnice należą do kategorii urządzeń określanych jako dźwignice i przeznaczone są do transportowania ładunków. Wykorzystywane są w zakładach produkcyjnych, magazynach, składach towarowych.

Kurs obsługi suwnic zakończony jest egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Kurs na suwnice obejmuje również takie urządzenia jak: wciągniki, wciągarki i po pozytywnym zaliczeniu egzaminu można również takie urządzenia obsługiwać.

 

Kurs na żuraw przenośny ( kurs na hds )

Żurawie przenośne są urządzeniami o napędzie hydraulicznym. Instalowane są zazwyczaj na pojeździe i przeznaczone do załadunku i wyładunku tego pojazdu za pomocą haka lub innego elementu chwytnego.

Kurs na hds obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczną naukę obsługi urządzenia.

Jako jedna z niewielu firm w Polsce do zajęć praktycznych wykorzystujemy własny żuraw hds.

Aby uzyskać uprawnienia do obsługi żurawi przenośnych, należy zdać egzamin składający się z części teoretycznej i praktycznej przed komisją UDT. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu otrzymuje się uprawnienia do obsługi żurawi przenośnych, przewoźnych i stacjonarnych. 

 

Kurs na podnośniki koszowe ( kurs zwyżka )

Podesty ruchome przejezdne są urządzeniami służącymi do przemieszczania osób na stanowiska robocze i do wykonywania prac z poziomu ich platformy. Wykorzystywane są w budownictwie (np. przy remoncie budynków, mostów, wiaduktów ), są również niezastąpione w wielu innych pracach na wysokości.

Kurs na podnośniki koszowe ( kurs zwyżka ) składa się z zajęć teoretycznych jak i praktycznych.

Szkolenie dotyczy uzyskania kwalifikacji do obsługi następujących urządzeń:

Podesty ruchome przejezdne ( była kat. I P):

 • wolnobieżne

 • samojezdne montowane na pojeździe

 • przewoźne

 

Dla osób prywatnych nasze kursy przeprowadzamy w naszym ośrodku szkolenia w Żorach.
 
Dogodny dojazd z miast takich jak: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Pszczyna, Wodzisław Śląski, Mikołów, Skoczów, Bielsko, Knurów, Orzesze, Łaziska, Tychy, Czechowice, Ustroń, Wisła, Cieszyn, Żywiec, Gliwice, Katowice
 

Dla firm prowadzimy szkolenia na terenie całego kraju.

 

                                                                                          

 

 

onas

Nasze oddziały
Przykładowe szkolenie

784-015-745
784-015-721


biuro@operator-szkolenia.pl


Siedziba firmy:
Ośrodek Szkolenia „Operator” s.c.
44-240 Żory ul. Boczna 8